Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: Masif panel
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
 Masif Panel Masif Panel Tanımı      Masif panel aynı ağaç türünden küçük kesitli masif odun parçalarının yani lamellerin tek p...

Masif

 Masif Panel
Masif Panel Tanımı

     Masif panel aynı ağaç türünden küçük kesitli masif odun parçalarının yani lamellerin tek parça ya da uç uca ekli parça halindeyken özellikle lifleri paralel olacak şekilde birbirine kenarlarından boyuna ve enine yönde tek tabaka halinde yapıştırılmasıyla elde edilen levhalar olarak tanımlanmaktadır.

    Masif paneller gerek masif ağaç malzemenin diğer malzemelere olan üstünlüklerini taşıması gerekse yüksek boyut ve yüzey stabilitesi ile yapı fiziği açısından her türlü gereksinmeyi karşılayan özellikleriyle kullanımı giderek artmaktadır. Kullanımında gerek üretimdeki gerekse kalite kontrolündeki hız ve ekonomi sağlayıcı nitelikleriyle özellikle mobilya ve dekorasyon işlerinde diğer levha ürünlerine alternatif olarak kullanılmakta ve önerilmektedir.
    Başta mobilya üretimi ve dekorasyon sektörü olmak üzere her geçen gün daha yaygın kullanım alanı bulan masif panel özel bir malzeme olarak gündemdeki yerini ve önemini diğer levha ürünlerine olan üstünlükleriyle korumaktadır. Ancak, masif panelden beklenen özelliklere ulaşmak bazı koşulları gerektirmektedir. Bilindiği gibi gelişen üretim sistemlerine bağlı olarak bir ürünün kalitesi kadar ekonomik bir şekilde imal edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla masif panelde en iyi sonucun alınabilmesinin ancak yatırımcının hedefleri çerçevesinde üretiminin ve kalite kontrolünün belirli ilkeler ve koşullar altında yapılmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır.
    Son yıllarda tutkallama tekniği ile beraber gelişen ve hemen her kullanım yeri için uygulama alanı bulan laminasyon teknolojisi masif ağaç malzemenin rasyonel kullanımı için olduğu kadar masif oduna göre daha stabil, kusursuz ve estetik bir malzeme elde edilmesi olanağı gibi avantajları ile uygulama alanına masif panel üretimini de katarak genişletmektedir.(Dilik, 2006) 
  Diğer Ağaç Malzemelerle Masif Panelin  Karşılaştırılması
   Ağaç malzeme, masif ve kaplama olarak mobilya endüstrisinin sürekli birincil malzemesi olagelmiştir. Masif ağaç malzemenin doğal yapısı nedeniyle rahat ve huzur verici özelliği ve estetik özellileri başka bir hammadde ile şu ana kadar doldurulamamıştır.Mobilya üretimi için masif ağaç malzemede aranılan özellikler şöyle sıralanmaktadır:1-Güzel görünüm,renk ve tekstür bakımından üstünlük (homojen olması)2-Kolay işlenmesi ve düzgün yüzey vermesi3-Üst yüzey işlemlerine uygun olması4-Bitkisel ve hayvansal zararlılara dayanıklı olması5-Budaksız ve düzgün lifli olması 6-İklim koşullarına karşı dayanıklı olması7-Daralma ve genişleme yüzdelerinin düşük olması(Kurtoğlu,2005) 

   Masif Panelin Avantajları
1- Ahşap malzemenin en iyi bilinen ve insanların tercih etmelerine neden olan özelliği "ahşabın sıcaklığı" olarak adlandırılan düşük ısı iletkenliği ve tamamen doğal ve sağlıklı bir malzeme oluşudur.
2-Masif ağaç malzemenin doğallığını bozmadan geniş bir yüzey imkanı sağlayan ve doğrudan kullanıma hazır bir malzeme olması
3- Zengin tekstür, renk ve dekoratif görünüme sahip olması.
4- Yüksek boyut stabilitesi ve direnç özelliklerine sahip olması
5- Demonte mobilya üretiminde diğer levha ürünlerine göre daha avantajlı olması
6-Yüzey kaplama ve üst yüzey işlemleri için yüksek yüzey stabilitesi ve uygunluk
7-Kenar işlemlerinde ki üstünlükleri(kaplama,bantlama, masifleme vb. gibi işlemlere gerek duyulmaması
8-Yatrım maliyetinin diğer levha ürünlerine göre düşük olması
9- Uniform kalınlık ile çok farklı boyut ve tip seçenekleri
10-Makinelerde kolaylıkla işlenebilmesi            
11- Uzun ömürlü bir malzeme olması

 Masif Panelin Orman Endüstrisindeki ÖnemiMasif panel yukarıda belirtilen tanımı ve avantajlarıyla orman endüstrisinde kullanılan diğer levhalar gibi(yongalevha,MDF,kontroplak vs..) yüksek stabilitede ve bu levhaların kullanıldığı hemen hemen her alanda kullanılabilmesi mümkündür.Yukarıda belirttiğimiz avantajlardan belki de en önemlisi ahşabın sıcaklığı ve tamamen doğal bir malzeme oluşudur. Bu  da özellikle iç mekanlarda uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Masif panel üretim maliyeti açısından MDF ve yonga levha tesisleriyle karşılaştırıldığında yaklaşık 10 kata kadar daha düşük yatırım maliyetiyle üretilebilmektedir. Bu da  günümüzde bu malzemeye yapılan yatırımların son on yılda hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Bu ürün orman endüstrisi sektöründe yeniden masif ağacın hak ettiği yere gelmesinde çok büyük bir fayda sağlamıştır. Hızla değişen mobilya sektöründe de güzel melamin kaplı levhalar yerine masifin doğallını ve sıcaklığını  doğrudan kullanabilme imkanı sağlamıştır. Bu anlamda masif paneli orman endüstrisi sektörünün parlayan yıldızı olarak değerlendirebiliriz.
HAZIRLAYAN

SEZER DEMİR

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top