'Bu komut ile nesneleri bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz.
Move komutu seçilen bir veya daha fazla elemanın bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlayan bir komuttur (Resim 1.74).

Modify toolbar:
Modify menu  : Move
Shortcut menu:Bu işlemi yapabilmek için, nesneleri seçin, mouse çizim alanında iken sağ tuşa tıklayın açılacak menüden Move komutunu seçiniz.
Komut Satırından: Move
Command: Move
Select objects: 1 found (taşınacak nesneleri seçiniz)
Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basınız)
Specify base point or displacement: (taşımanın ikinci noktasını tanımlayınız) or
<use first point as displacement>: (taşımada birinci noktayı kullanınız)

Resim 1.74: Move Komutunun Kullanımı

Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top