'ELLIPSE, komutu farklı parametrelerle elips çizmek için kullanılır. İzometrik çizimlerde, çember elips şeklinde görüldüğünden  izometrik çizim moduna geçildiğinde, ELLIPSE komutu izometrik çember çizme seçeneği sunar. ELLIPSE komutu, çizilen çemberi küçük yay parçaları şeklinde oluşturur. Daha sonra bu yay parçaları PEDIT komutuyla birleştirilebilirler.
Draw toolbar:
Draw menu           : Ellipse
Komut Satırı: Ellipse
Command             : Ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (Elipsin merkez noktasını girin)
Specify other endpoint of axis: 20 (eksenin son noktasını girin)
Specify distance to other axis or [Rotation]: (elipsi görüntülemek için komuttan çıkın)
Options (seçenekler):
Axis Endpoint (eksen son noktası)
Arc (yay)
Isocircle (izometrik çember)

Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top