'


Hatch çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar.
Hatch komutu, çizimde bir nesnenin oluşturduğu kapalı alanı farklı desenlerle taramak için kullanılır. Farklı nesnelerden oluşan çizimlerde birbirini kesen parçalar farklı desenlerle taranır.
Tarama işlemi için üç yolu deneyebilirsiniz.
Menüden, araç çubuğundan, komut satırından olmak üzere değişik yollar kullanabilirsiniz (Resim 2.17, 2.18).
1. Menüden Kullanılması
Resim 2.17: Check Menüsünden Tarama Yapmak İstediğinizde Yandaki Pencere Açılacak Ve Hatch Diyalog Penceresini Açabileceksiniz.


2. Araç Çubuklarından Kullanılması
Resim 2.18: Draw Çubuğundan Tarama Yapmak İstediğinizde Yandaki Pencere Açılacak ve Hatch Diyalog Penceresini Açabileceksiniz

3. Komut Satırından Kullanılması

Eğer tarama işlemini komut satırından yapmak isterseniz, aşağıdaki işlem sırasını takip etmelisiniz.

Command: Hatch
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANGLE>: ansi31
Specify a scale for the pattern <1.0000>:
Specify an angle for the pattern <0>:
Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total

Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top