'


Multiline komutu çoklu çizgi çizmek için kullanılır (Resim 2.30).
Resim 2.30: Çoklu çizgi (Multiline komutu

Draw toolbar:
Draw menu: Multiline
Komut Satırı: mline
MLINE komutu birbirine çeşitli mesafelerde paralel çizgiler çizmek için kullanılır. MLINE komutu ile oluşturulan çizgilerin her biri ayrı bir elemanı teşkil eder; her birine renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı vermek mümkündür. MLINE komutu ile çizime başlamadan önce çizim değişkenlerinin ayarlanması gerekir. MLINE komutu ile oluşturulan nesneler arasında kalan alana renk vb. özellikler verilebilir. MLINE komutu ile oluşturulan çizimlerin düzenlenmesinde MLEDIT komutundan yararlanılabilir.
Mline komutu ile karşılaşılacak seçenekler:
Options (seçenekler):
Start Point (başlangıç noktası)
Justification (doğrulama)
Scale (ölçek)
Style (stil)
Mline komutu ile çizilmiş bir örnek (Resim 2.31).
Command: Mline
Current settings: Justification = Bottom, Scale = 20.00, Style = Standard
Specify start point or [Justification/Scale/Style]:  J
Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <bottom>:  Z
Current settings: Justification = Zero, Scale = 20.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/Style]:(başlangıç noktasını tanımla)
Specify next point or [Undo]: (sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: C (çizimi kapat, komuttan çıkmak için       ENTER tuşuna bas)
Resim 2.31: Mline Komutu Uygulaması


Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top