'Mtext:Çok satırlı yazılar yazmak için kullanılır
Draw toolbar:
Draw menu: Text ya da Multiline Text
Komut Satırından: Mtext
Mtext komutu ile AutoCAD ekranına yazı ekleyebilirsiniz. Çok satırlı ve çok paragraflı yazı yazmak için kullanılabilir. Bu komut ile oluşturulacak yazı satırında bir sınırlama yoktur. Her bir karakterin formatı değiştirilebilir. Mtext komutu ile oluşturulan yazıların özellikleri DDMODIFY komutu ile değiştirilebilir.
Mtext komutu girildikten sonra metnin oluşturulacağı alan seçimi yapılır, çizim alanı birinci köşe ve ikinci köşe belirtilerek oluşturulur. Çizim alanı seçildikten sonra bir menü açılır. Bu menüde, oluşturulacak yazıya ait karakter (Character), özellikler (Properties), yazılar arası mesafe (Line Spacing), yazılan yazıyı bulup değiştirme (Find/Replace) gibi değişkenler mevcuttur (Resim 3.16).

Resim 3.16: Metin Ekleme Diyalog Kutusu
Mtext komutu ile şu seçeneklerle karşılaşılır.                  
Options (seçenekler):
Height (yükseklik)
Justify (uydur)
Line Spacing (çizgi boşluğu)
Rotation (döndürme)
Style (stil)
Width (genişlik)

Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top