'

Şekil 1.33’te görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir.
Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir.

Daha sonra pergel yarıçap kadar açılarak B noktasına konur ve daireyi iki noktada
kesecek şekilde 1 numaralı yay çizilir. Yayın daireyi kestiği noktalar bir çizgi ile birleştirilir.
Bu çizginin yatay ekseni kestiği nokta E harfi ile isimlendirilir.

Pergel E noktasından A’ya kadar açılarak 3
numaralı yay çizilir. Bu yayın yatay ekseni kestiği
nokta C harfi ile isimlendirilir. AC uzunluğu, daire
içine çizilecek beşgenin bir kenarının uzunluğuna
eşittir.

Pergel AC kadar açılarak A noktasına konur
ve daireyi kesecek şekilde 4 numaralı yay çizilir. Bu
yayın daireyi kestiği nokta F harfi ile isimlendirilir.
Pergelin açıklığı bozulmadan F noktasından itibaren
daire üzerinde sırayla yaylar çizilerek beşgenin köşe
noktaları bulunur. Bu noktalar birleştirildiğinde daire
içine beşgen çizilmiş olur.


Şekil 1.33
Advertisement

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top