Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 1.2.1. Giriş Penceresi
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
1.2.1. Giriş Penceresi Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim ...

Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.
Bu iletişim kutusu size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır;
Open a Drawing (Şu andaki çizimi aç)
Start from scratch (Den Başla)
Use a Template (Çizimi başlatmak bir Şablon Kullan)
Use a Wizard (Çizimi başlatmak için sihirbazı kullan)
1- Open a Drawing   
Mevcut çizilmiş çizimleri listeden seçerek açmaya yarar. Select a File listesinde en son çizilmiş dört resmin isimleri (File) ve nerede (Path) oldukları gösterilir. Üzerine bir kez tıkladığınız seçili dosyanın içindekiler, preview (Özel Göster) penceresinde görülür. Ya da Browse’yi tıkladığımızda istediğimiz bir adrese göz atıp oradaki dosyayı çağırabiliriz (Resim 1.6)
Resim 1.6: Dosya Açma

2-Start from Scratch   
Hiç bir ayar yapmadan çizime başlamak  hızlı bir yoldur. Yeni bir çizime başlamak için hangi ölçüm sistemine dayandığına karar vermek gerekir. Burada English (Parmak/ inç) ya da Metric (metrik) sistemi kullanılmaktadır. Hangi sistemde çizim yapılacaksa o sistem seçildikten sonra OK sekmesine basarak çizime başlanabilir (Resim 1.7).
English, İngiliz İmparatorluğuna dayanan ölçüm sistemidir. Burada çizim ACAD DWT kalıbına dayanır ve çizim sınırları 12x9 inç’ tir
Metric, Metrik ölçü sistemine dayanan bir çizim oluşturur. Burada çizim ACADISO- DWT şablonuna göredir. Çizim sınırları 420x297mm’ dir
Resim 1.7: Hızlı Başlatma
3-Use a Template 
Şablonlar önceden çeşitli ayarları yapılmış hazır kalıplardır. File menüden New (Yeni) bir dosya açıldığında veya masa üstünden AutoCAD yeni açıldığında ekrana gelen “Create New Drawing” iletişim kutusunda “Use a Template” sekmesine işaretlenirse karşımıza çıkan diyalog kutusu aşağıdaki gibidir (Resim 1.8).
Çeşitli şablon çizimleri AutoCAD’le birlikte gelmiştir. Bunlar ISO– ANSI– DIN ve JIS çizim formatına uygun şablonlardır. Belli bir çizimin ayarları sıkça kullanılıyorsa bunlar şablon haline getirilerek her defasında yapılan katman tanımlamaları, ölçek tanımlamaları ve kağıt ebatları tanımlamalarından kurtulmuş olunur. Bu da sizi yeni bir resim için yapacağınız ön hazırlıktan kurtarmış olur ve zaman kazanırsınız.
Resim 1.8: Şablon Kullanma

3-1-Select  a Template
O anki seçenekler diyalog kutusunda belirtilen çizim şablon dosyalarını listeler (Uzantısı DWT olanları).
Hangi formatta şablon kullanılacaksa o dosya seçilerek Preview penceresinde görüntülenir.
Browse diğer şablonlara ulaşmayı sağlar.

3-2-Yeni Bir Çizimde Use a Template’in Kullanımı
Create New Drawing kutusundan Use a Template’i seçin.
Select a Template iletişim kutusundan şablonlardan birini seçin ya da Browse (Gözat) sekmesine tıklayarak Select a Template File penceresinde bir şablon seçerek (OK) tamam sekmesine tıklayarak Create New Drawing penceresine geri dönün.
Create New Drawing kutusunda seçilen şablonun preview görüntüsü yan tarafta belirir. Ayrıca Template Description alanında seçilen şablonun tanımlaması verilmektedir. Tamam (Ok) sekmesine tıklayın.
4-Use a Wizard 
Kısaca kullanıcı sihirbazıdır. File menüsünden yeni bir dosya açıldığında karşımıza gelen “Create New Drawing” iletişim kutusunda Use a Wizard seçildiğinde Select a Wizard (bir sihirbaz seç) listesinde Advanced Setup (Gelişmiş Kurma Sihirbazı) ve Quick Setup (Hızlı Kurma Sihirbazı) seçeneklerini sunar.


4-1-Quick Setup
Çizim birimleri ve çizim alanı hızlı kurma komutu ile oluşturulur. Çizim birimleri ondalık (Decimal), mühendislik (Engineering), mimari (Architectural), kesirli (Fractional), ve bilimsel (Scientific) birimleri içerir. Çizim sınırlarını kurmak için genişlik ve çizim alanının uzunluğu aynı zamanda belirtilir. “Create New Drawing”  Use a Wizard diyalog kutusuna basıldığında aşağıdaki pencere belirir.
Aşağıdaki diyalog sayfasını (Resim 1.9) karşınıza aldığınızda sihirbaz kullanarak hızlı kurma işlemini başarabileceksiniz.

Resim 1.9: Birim Ayarları

Select a Wizard (Seçim sihirbazında) listesinde Quick Setup dosyasına basarak aşağıdaki pencere açılır. Quick Setup bize iki değişken sunar. Bunlardan biri Unıt (Birimler) diğeri ise Area (Alan) değişkenidir.

4-1-1-Unıt
Çizimin hangi birimde çizileceğini belirlemeye yarar. Aşağıdaki birimlerden hangisi seçilirse onun tahsis ettiği ölçüm birimleri kullanılır.
Buradaki birimler:
Decimal (Ondalık)
Engineering (Mühendislik)
Architectural (Mimari)
Fractional (Kesirli)
Scientific (Bilimsel)
Unit aynı zamanda Format menüsü olduğu için formattan Unıt Style alt menüsü ile de ölçü birimleri değiştirilebilir.
Aşağıdaki Quick Setup (Resim 1.10) penceresinde çalışılacak olan birim seçildikten sonra ileri sekmesine basarak Area iletişim kutusuna geçilir.


Resim 1.10: Çizim Alanı Belirleme


4-1-2-Area
Çizmek istediğimiz çizimler için tam ölçek olarak genişlik ve uzunluğu belirtir.
Resim 1.11: Advanced Setup Diyalog Sayfası

Çizime başlamadan çizim sınırları tespit edilir. Grid, belirtilen alan içerisini sınırlandırır. Aynı zamanda çizim alanı Limits komutu ile de değiştirilebilmektedir. Çizim sınırları , alt sol sınırı ve alt sağ sınırı temsil eden dünya koordinat isteminde iki boyutlu noktalardır. Çizim sınırlarını belirttiğimizde AutoCAD dikdörtgen biçiminde alanın içinde girebildiğimiz koordinatları sınırlar. Kağıt boşluğu aktif olduğunda kağıt kenarları çizim sınırları olarak gösterilemez.
4-2.Advanced Setup
Gelişmiş çizim oluşturma; Quick Setup’a ilaveten daha ileri özelliklere sahiptir. Hızlı kurmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır (Resim 1.11). Beş alt seçeneği vardır.
Bunlar :
Units (Birimler)
Angle (Açı)
Angle Measure (Açı ölçüsü)
Angle Direction (Açı yönü)
Area (Alan)


4-2-1-Unit
Quick Setup’daki Unit’ten farkı yoktur. Aynı özellikler bunun için de geçerlidir. Fakat bu Unit penceresinde farklı olarak Precision özelliği bulunmaktadır. Bunun avantajı birim hassasiyetini kontrol etmesidir. Burada virgülden sonra kaç basamak olması isteniyorsa o hassasiyete ayarlanabilir. Bu ayarları yaptıktan sonra (Next) ileri sekmesine tıklayarak Angle alt seçeneğine ulaşılır (Resim 1.12).
4-2-2-Angle
Burada çizimde kullanılacak açı formuna uygun olan açı seçeneği seçilir.
Resim 1.12: Açı Formatı
Açı ölçümü seçildikten sonra precision seçeneği ile hassasiyet verilir.
Decimal Degrees   : Ondalık Derece
Deg/Min/Sec         : Derece/Dakika/Saniye
Grads                                       : Grad
Radians                                    : Radyan
Surveyor                                  : Arazi Ölçümü açı birimleri kullanılabilir.
Açı ölçü birimi ve hassasiyet girildikten sonra “İleri” sekmesine basarak diğer alt seçeneğe geçilir. Ayrıca “Geri” sekmesine basılarak “Unit” menüsüne geri dönülebilir.

4-2-3-Angle Measure
Açıların girişi için o açının yönünün belirtilmesi gerekir. Burada yapılan açı tanımlamasında 0 başlangıç noktasının neresi olduğuna karar verilmelidir. Örneğin East’e (Doğu) göre açı seçilirse ki en yaygın kullanılanı budur. Burası 0 noktası seçilerek açılar buradan itibaren başlar.
Diğer açı tanımlamaları ise şunlardır (Resim 1.13):
East (Doğu)           : Açı başlangıç noktası olarak doğuyu seçer
North (Kuzey)       : Açı başlangıç noktası olarak kuzeyi seçer
West (Batı)           : Açı başlangıç noktası olarak batıyı seçer
South (Güney)      : Açı başlangıç noktası olarak güneyi seçer
Other (Diğer)        : Yukarıdakilerin haricinde sıfır noktası seçmeye yarar.
Yukarıdaki “Advanced Setup” penceresinde açı tanımlamaları (Açı başlangıç noktası tanımlaması) yapıldıktan sonra ileri sekmesine basılarak “Angle Direction” seçeneğine geçebilirsiniz. “Angle” seçeneğine geri dönmek için geri sekmesi kullanılır.
Resim 1.13: Açı Ölçü Sistemi

4-2-4-Angle Direction
Açı ilerleme yönünü belirtmeye yarar. “Angle Measure” tanımlamasına ek olarak sıfır noktası seçildikten sonra ilerleme yönünün saat dönüş yönü mü; yoksa saat dönüş yönünün tersi mi, olacağı tespit edilir (Resim 1.14).
Counter Clockwise                   : Saat dönüş yönü tersi ilerleme
Clockwise                                : Saat dönüş yönünde ilerleme

Resim 1.14: Açı İlerleme Yönü

4-2-5-Area
Bu seçenek Quick Setup (Hızlı Kurma) sihirbazında açıklanmıştır. Oradaki bilgilere müracaat edilebilir (Resim 1.15).
Resim 1.15: Alan Seçimi
Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top