Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 1.3.1. Line Komutu
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
1.3.1. Line Komutu Çizgi Çizmek AutoCAD ile çizgi çizmek üç ayrı yoldan yapılabilir. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir (Resim 1.50). ...

Çizgi Çizmek
AutoCAD ile çizgi çizmek üç ayrı yoldan yapılabilir. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir (Resim 1.50).

Komut Satırı: Line
Draw menu: Line
Draw toolbar: Line
Resim 1.50
Line komutu ile doğru çiziminde verilen noktasal değerler 2 boyutlu görüntülenir, Z boyutundaki düzlem nesnenin çalışma düzlemi olur. Line komutu ile çizilen doğrular sonsuz sayıdaki noktalardan meydana gelir. Farklı yöntemlerle noktasal doğruların tanımlanması mümkündür. Komut satırından komut girme yöntemlerini kullanabilir, mouse kullanarak noktaları tanımlayabilir, nesne kilitleme yöntemi ile çizimi hızlandırabilirsiniz.
Resim 1.51: Line Komutu İle Doğrular Çizme

AutoCAD2000 ile geliştirilen Line komutunda SNAP TRACKING ile çizginin gideceği noktanın doğrultusunu kilitlemek ve gideceği mesafeyi kontrol etmek mümkündür.
Line komutu başlangıç noktasını seçer, diğer noktalar başlangıç noktasını sıfır kabul ederek tanımlanır (Resim 1.51).

Command: _line Specify first point: Birinci noktayı tanımlayınız.
Birinci noktayı tanımladıktan sonra diğer noktalar ile devam edilir.
Specify next point or [Undo]: @100<0 (başlangıca 100 birim uzaklıkta 0 derece yönünde)
Specify next point or [Undo]: @100<270 (bir önceki noktaya 100 birim ve 270 derece yönünde )
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180( bir önceki noktaya 100 birim ve 180 derece yönünde)
Specify next point or [Close/Undo]: C  (doğruları kapatmak için Close girin)
Bir nesne çizimi oluşturulduğunda veya bir nesne parçası tanımlandıktan sonra LINE komutu ile bir doğru tanımlanmak istenir ve bu doğrunun başlangıç noktasının bir önce çizilen nesnenin son noktası olması istenirse; LINE komutu girildikten sonra mouse’un sağ tuşuna tıklayarak veya ENTER tuşuna basarak bir önceki çizilen nesnenin son noktası yakalanmış olur.
Line komutunu kullanırken çizim değişik yöntemlerle hızlandırılabilir
Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top