Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 1.3.16. Fillet Komutu
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
1.3.16. Fillet Komutu Fillet komutu; iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap ya da yayla birleşt...

Fillet komutu; iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap ya da yayla birleştirir (Resim 1.78).
Modify toolbar:
Modify menu: Fillet
Komut Satırından: Fillet
Yarıçap ya da yay oluşturma işleminde nesnelerin seçilen noktalarının yarıçap/yay oluşturulacak tarafına yarıçap/yay ölçüsünden daha yakın olması gerekir. Aksi halde AutoCAD 2000 hata mesajı vererek işlemi iptal edecektir.
Yay oluşturulacak nesnelerin mevcut çalışma düzleminde (UCS’de) olması gerekir. Nesnelerin farklı Z kalınlığına sahip olmaması gerekir.
Fillet komutunda yarıçap değeri 0 (sıfır) girildiğinde seçilen nesneleri yarıçapsız olarak birleştirir.

Resim 1.78:Fillet Komutunun Kullanımı

Fillet komutunda, girilen yarıçap değeri komutla tekrar girilip değiştirilene kadar aynı değerle işleme devam eder. POLYLINE komutuyla çizilmiş veya bu özelliğe sahip çizim elemanlarının bütün köşelerine aynı yarıçap oluşturulacak ise Polyline seçeneği ile tek bir işlem de yapılabilir. Çizimde bulunan çember ile çizgiye yay oluşturma sırasında arada bulunan çizgiler kaybolur. Bunu önlemek için FILLET komutundan sonra TRIM seçeneğini kullanınız, aradaki çizgilerin kaybolmasını istemiyorsanız NO TRIM seçeneğini giriniz. Böylece  çizgilerin kaybolması önlenecektir.
Options (seçenekler):
First Object (birinci nesne)
Polyline (bileşik çizgi)
Radius (radüs)
Trim (budama)
Örnek için aşağıdaki şekli (Resim 1.79) çiziniz ve Fillet komutu ile son şeklini veriniz.

Resim 1.79:Fillet Komutunun Uygulanması
(Fillet komutundan önce)/(Fillet komutundan sonra)

Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top