Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 1.3.2. Mesafeleri Koordinatlarla Belirtmek
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
1.3.2. Mesafeleri Koordinatlarla Belirtmek Koordinat Sistemleri İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim noktaları belirtilirken X,...


Koordinat Sistemleri
İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim noktaları belirtilirken X,Y parametreleri kullanılır. Verilen değerler X ve Y’yi temsil eder. Dik koordinat sisteminde X değeri yatay mesafeyi, Y değeri ise dikey mesafeyi ifade eder. İki ordinat ekseninin kesişme noktasına orijin adı verilir (Resim 1.52).
Kartezyen koordinat sistemi dört çeyrek bölümden oluşur. Birinci çeyrekte X ve Y pozitif; ikinci çeyrekte X negatif, Y pozitif; üçüncü çeyrekte X ve Y negatif; dördüncü çeyrekte ise X pozitif, Y negatif değere sahiptir.
Resim 1.52: Koordinat Ekseni

Kartezyen Koordinat Sistemleri
Kartezyen koordinat sistemleri şunlardır:
Mutlak koordinat sistemi (Absolute coordinates)
Artışlı koordinat sistemi (Relatif coordinates)
Kutupsal koordinat sistemi (Polar coordinates)
Mutlak Koordinat Sistemi (Absolute Coordinates)
Çizim yapılırken ilk seçilen nokta (Line specify first point) çizginin birinci noktasını; yani “Başlangıç Noktası”nı temsil eder. Mutlak koordinat sistemi, büyük projelerde ve karmaşık resimlerde mesafelerin hesaplanması güç olduğu için pek tercih edilmez.
Bir AutoCAD çiziminde, pratik olarak başlangıç noktasına Command satırına “Line specify first point” iletisi geldiğinde (0,0) orijin noktası girilerek mesafelerin hesaplanması biraz kolaylaştırılabilir.

Resim 1.53

Yukarıdaki örnekte (Resim 1.53) Command satırında aşağıdaki mesafeler girilerek mutlak koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
 Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: 300,50
Specify next point or [Undo]: 300,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,350
Specify next point or [Close/Undo]: 100,350
Specify next point or [Close/Undo]: 50,50
Artışlı Koordinat Sistemi (Relative Coordinates)
Önceki noktaya ilişkin koordinat değerleri bilindiğinde göreceli koordinat sistemi kullanılır.
Burada en son gelinen nokta 0,0 noktası kabul edilerek verilir. X ve Y koordinatlarının başına klavyeden @ işareti getirilir. Kısaca @X,Y şeklinde formüle edilir.

Resim 1.54 Artışlı Koordinat Sistemi

Yukarıdaki örnekte (Resim 1.54) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek artışlı koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @250,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,-300
Kutupsal Koordinat Sistemi (Polar Coordinates)
Kutupsal koordinatta mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak (@) işareti kullanılır.
Bu koordinat sistemini formülize etmek gerekirse @ MESAFE < AÇI şeklinde tanımlanabilir.
Bu koordinat sisteminde de en son gelinen nokta 0,0 noktası olarak kabul edilir. Verilen açılar aksi belirtilmedikçe saat dönüş yönü tersine (Counter Clockwise) doğrudur. Açı yönü Units komutuyla veya açılıştaki Startup diyalog kutusunda saat dönüş yönüne göre ayarlanabilir.

Resim 1.55: Kutupsal Koordinat Sistemi
Yukarıdaki örnekte (Resim 1.55) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek kutupsal koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @ 250<0
Specify next point or [Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180
Specify next point or [Close/Undo]: C (Close)
Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top