Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 2.1.1. Katmanların Oluşturulması
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
2.1.1. Katmanların Oluşturulması Layer Bu komut katman oluşturur. LAYER komutu ile çizim alanı üzerinde birbirinden bağımsız sayda...


Layer
Bu komut katman oluşturur.
LAYER komutu ile çizim alanı üzerinde birbirinden bağımsız saydam sayfalar diyebileceğimiz resim düzlemleri oluşturulur.
LAYER komutu ile Layer Properties Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman oluşturma (new), güncel katmanı değiştirme (current), katman silme (delete), detayların gösterilip/ gösterilmemesi (show/ hide details), filtreleme (filter), oluşturulan katmanın özelliklerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir (Resim 2.2).

Resim 2.2:Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu

New (Yeni):
Yeni bir katman oluşturur. New sekmesi tıklandığında katman ismini girmek için bir kutucuk açılır, katmanın ismi 255 karaktere kadar seçilebilir. AutoCAD kullanıcısı istediği kadar katman oluşturabilir (Resim 2.3).
Oluşturduğu bu katmanlara farklı çizim özellikleri vererek resmi daha kolay çizebilirsiniz.
Resim 2.3:Engin Adında Yeni Bir Katman Oluşturulmuş

Current (Güncel):
Bu seçenek ile mevcut bir katmanı çizim alanında güncel hale getirebilirsiniz.
Bunun için güncel yapılmak istenen katmanı seçiniz, Current sekmesine tıklayınız. Seçilen katman güncel hale gelecektir. Katmanın güncel olup olmadığını Current Layer bölmesinden kontrol edebilirsiniz.
Delete (Silme):
Mevcut olan bir katmanın tüm özellikleri ile silinmesini sağlar. Silmek istediğiniz katmanı seçiniz, delete sekmesine tıklayarak katmanın silinmesini sağlayınız (Resim 2.4).

Resim 2.4:Layer Mesaj

Hide/Show Details (Detayları Gizle/Göster)
Bir katmana ait olan detayların gizlenmesini ya da gösterilmesini sağlar. Detayların gizlenip ya da gösterilmesini istediğiniz katmanı seçiniz. Ekrandaki seçenek Hide Details ise seçilen katmanın detayları gösteriliyor demektir. Gizlemek için Hide Details sekmesini tıklayınız (Resim 2.5).

Resim 2.5:Detay Diyalog Kutusu
Nesne seçme işlemi devam ettikçe detay ekranı katman özelliklerine göre değişecektir.

Filters (Filtreleme):
Bu komut oluşturulan katmanların özelliklerine göre filtrelenmesini sağlar. Katman sayısı fazlaysa, bu komut oldukça kullanışlıdır (Resim 2.6).

Resim 2.6:Filtreleme Seçenekleri

Show All Layers seçeneği mevcut tüm katmanları gösterir. Show All Used Layers seçeneği çizim alanında kullanılan katmanların görüntülenmesini sağlar. Show All Xref Dependent Layers seçeneği Xref tabanlı dosyalara ait katmanların gösterilmesini sağlar. Invert Filter seçeneği katmanları ters düz eder (Resim 2.7).

Resim 2.7:Tüm Katmanları Göstermek İçin Show All Layers Seçilmiştir.

Named Layer Filters ile ekrana gelecek menüden yeni bir filtre oluşturulabilir, sonradan oluşturulmuş filtreler silinebilir veya özellikleri değiştirilebilir (Resim 2.8).
Resim 2.8:Katman Filtreleme Menüsü
Properties Layer (Katman Özellikleri)
Bu kısımda oluşturulan katmanların tüm özellikleri mevcuttur. Ancak yeni değişkenler eklenebilir (Resim 2.9, 2.10).
Resim 2.9:Katman Özellikleri Menüsü

On (Açık) kısmında katmanın çizim alanında görünmesi veya görünmemesi sağlanır. Parlak lamba katmanın açık (on) olduğunu ve ekranda görünmesini sağlar.

Sönük lamba kapalı (off) olduğunu gösterir. Bu şekilde olan katmanda çizilmiş olan nesne ekranda görünmez.

Thaw (Isıtmak) çok yoğun resimlerde tüm resmin ekranda her seferinde tazelenmesini sağlar bu da makinanın performansını düşürür.

Freeze (dondurmak) katmanın dondurulmasını sağlar. İşareti katmanın çizim alanında dondurulmasını sağlar

Lock (kilit) seçeneği ile katmanın kilitlenmesi sağlanır. İşareti katmanın kilitli olduğunu gösterir. Kilidi kapalı olan katmanın objelerinde değişiklik yapılamaz.

İşareti katmanın kilitli olmadığını ifade eder. Kilidi açık olan katmanın objelerinde değişiklik yapılabilir.

Katman çizim rengini gösterir.

Bu özellik ile ilgili katmandaki çizim on-off özelliği ile printer den çıkar ya da çıkmaz.

Continius
Bu araç ise katmanda kullanılan çizgi tipi ve kalınlığını gösterir.

Bu Pencerede Katman Rengi Seçeceğimize Yardım Edecektir.

Resim 2.10:Renk Ayarları Menüsü

Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top