Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 2.1.4. Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
2.1.4. Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması Linetype (Çizgi Tipi) Bu kısımda katmanların çizgi tipi belirlenir. Linetype seçeneğinde...


Linetype (Çizgi Tipi)
Bu kısımda katmanların çizgi tipi belirlenir. Linetype seçeneğinde oluşturulacak objelerin özelliklerine göre çizgi tipi seçilir. Çizgi tipi oluşturulacak katman üzerine tıklanır. Select Linetype diyalog kutusundan katman özelliğine göre çizgi tipi seçimi yapılır (Resim 2.13).
Resim 2.13:Çizgi Tipi Diyalog Kutusu
Oluşturulacak çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda yoksa Load sekmesine tıklanarak AutoCAD2000’de olan çizgi tiplerini ekrana getiren Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ekrana gelir. Çizgi tipi seçildikten sonra OK tuşuna basılır (Resim 2.14).

Resim 2.14:Çizgi Tipi Yükleme Menüsü

Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ile seçilen çizgi tipi OKEY tuşundan sonra seçilen çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda görünür. Seçilmek istenen çizgi tipi seçilerek OK tuşuna basılarak çizgi tipi seçilir.

Lineweight (Çizgi Kalınlığı):
AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. AutoCAD bu seçenek ile çizgi kalınlığını katmandan kontrol etme olanağı verir. Objelerin özelliğine göre katmanlara çizgi kalınlığı atanır. Lineweight seçeneğinde çizgi kalınlıkları standartlaştırılmıştır. Yeni bir çizgi kalınlığı tipi Default ile belirlenebilir (Resim 2.15).

Resim 2.15:Çizgi Kalınlığı Menüsü

Plot (Yazdırma)
Plot seçeneği ile oluşturulan nesnelerin çıktısı katmandan kontrol edilebilir. AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. Farklı katmanlarla oluşturulan nesnelerin çıktıdan alınması istenmeyen katmanlar plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi ile sağlanabilir.
Çıktıları alırken katmanların plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekir.

Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top