Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 2.2.2. Tarama Ayarlarının Yapılması
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
2.2.2. Tarama Ayarlarının Yapılması HATCH komutu girildiği zaman, Boundary Hatch diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile ta...


HATCH komutu girildiği zaman, Boundary Hatch diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile tarama işlemi yapılacak nesnenin özelliklerine göre tarama işlemi yönlendirilir. Ekrana gelen diyalog kutusu (Resim 2.19) ile Quick (hızlı), Advanced (gelişmiş) tarama işlemi yapılabilir (Resim 2.20, 2.21, 2.22, 2.23).

Resim 2.19:Tarama Diyalog Kutusu (Quick)

Quick: Bu bölümde tarama işleminde kullanılacak desenin tanımlanması, desenin parça üzerindeki etkileri, nesne tanımlama, tarama deseninin nesne üzerindeki görüntüsü gibi alt seçenekler mevcuttur.

Type: Type seçeneğinde User defined (kullanıcı belirtmek), Predefined (belirtilmiş), Custom (özel tarama) alt seçenekleri ile karşılaşılır. Custom ve User defined seçenekleri ile özel tarama deseni tanımlamak mümkündür. Predefined seçeneği tarama için gerekli farklı işlemleri tanımlamanıza olanak sağlar.

Pattern: Bu bölümde tarama şablonu oluşturulur. Tarama şablonları AutoCAD2000 ile bölümler halinde sunulmuştur. Pattern bölümünde mevcut tarama şablonu görüntülenir. Farklı bir şablon kullanmak için görüntü alanı yanındaki sekmeye tıklanır. Burada bölümler halinde tarama şablonları yer alır.
Resim 2.20:Tarama Tipleri

Resim 2.21:ANSI Seçenekleri

Resim 2.22: ISO Tarama Seçenekleri

Custom Pattern: Custom seçeneği tanımlandığı zaman aktif halde bulunur. Özel tarama şablonlarının tanımlanmasını sağlar.

Angle: Tarama şablonuna verilecek açının belirlenmesi. Aynı desende birleşik, farklı parçaların taranmasında kullanışlıdır. 

Scale: Tarama çizgilerine verilecek ölçek değerini belirler.

Relative to paper space: Sayfa boşluğuna göre sıralamak.

Spacing: User defined Seçeneği ile aktif hale gelir. Tarama çizgileri arasındaki boşluk mesafesini belirlemek için kullanılır.

Pick Points: Tarama bölgesinin tanımlanması. Taranacak bölgenin kapalı olması gerekir. Kapalı bölge içerisinde bir noktanın tanımlanması ile o bölgeye ait nesne elemanları kesik çizgi haline gelir.
Resim 2.23

Select Object (nesne seçme): Tarama bölgesinin seçilmesinde nesne elemanlarını seçme yöntemi.

Remove Island (ada taşıma): Nesne içerisinde bulunan adaların belirlenmesi.

View Selections (seçim görüntüleme): Tarama sırasında seçilen nesnenin görüntülenmesini sağlar. Taranacak bölge seçildikten sonra View Selections seçeneğini tıklayınız, Bhatch diyalog kutusu ekrandan gidecek ve seçili alanlar görüntülenecek. Komut satırında <Hit enter or right-click to return to the dialog> (diyalog kutusuna dönmek için ENTER tuşuna bas veya sağ tuşa tıkla) yazısı görünür.

Inherit Properties (tarama atama): Daha önceden oluşturulmuş tarama stillerinden birini kullanarak tarama işlemi yapar. Bhatch komutu girilir, Inherit Properties seçeneği tıklanır, önceden oluşturulan tarama seçilir daha sonra taranacak yeni bölge tanımlanır.

Double (iki yönlü): User defined seçildiğinde aktif hale gelir. Tarama çizgilerinin iki yönlü olmasını sağlar.

Composition (düzenleme) bölümünde, Associative (birleştirmek), Nonassociative (birleştirmemek) seçenekleri yer alır.

Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top