2.3.1. Bir Nesneyi Birden Çok Kez KopyalamakCopy (Multiple): Çoklu kopyalama, nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar (Resim 2.29).
Command: Copy
Select objects: (Kopyalanacak nesneleri seçin)
Select objects: (Nesneleri seçtikten sonra ENTER basın)
Specify base point or displacement, or [Multiple]: M (Çoklu kopyalamalar için M tuşuna basın)
Specify base point:(Kopyalamanın başlangıç noktasını tanımlayınız)
displacement>:  (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)
displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)
displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)
displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)
displacement>: (Komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın)

Resim 2.29:Copy (Multiple) Komutunun Kullanımı
Previous
Next Post »