3.1.1. Bir Ölçü Biçeminin Yaratılması ve AyarlanmasıDimension Style
Ölçülendirme yapmadan önce ölçülendirmenin istediğimiz gibi olması ve yeni bir stil oluşturmak için kullanılan ayarlar komutudur.
Bu düzenleme komutuna aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz.
Dimension toolbar

Dimension menu
Style
Komut Satırından
Dimstyle
Dimension Style komutu girildikten sonra Dimension Style Manager diyalog kutusu ekrana gelir (Resim 3.3).
Bu diyalog kutusu ile Set Current (güncel set), New (yeni), Modify (değişiklik yapmak), Override (hakkını vermemek), Compare (karşılaştırmak), List (liste) gibi seçeneklere cevap verilir.

Resim 3.3: Ölçülendirme Tipi Yöneticisi
AutoCAD2000 sürümü, ölçülendirme değişkenleri ile kullanıcıya, yapılan değişkenleri model resim üzerinde uygulayarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yapılan değişiklikler Preview (ön görünüş) bölümünde görülmektedir.
Set Current seçeneği: Styles bölümünde mevcut olan ölçülendirme stillerinden birininin seçilerek güncel hale getirilmesi için kullanılır.

New: Bu seçenek, yeni bir ölçülendirme tekniğini tanımlamak için kullanılır (Resim 3.4).
Resim 3.4: Yeni Ölçülendirme Stili Oluşturma
New Style: Name kısmına yeni stilin ismi girilir.
Start With: Bu kısımda daha önce var olan stillerden başlanılarak yeni stilin başlangıç referansı tanımlanır.
Use for: Bu kısımda oluşturulacak yeni stilin hangi ölçülendirmeler için kullanılacağı tespit edilir. Bütün bir ölçülendirme için kullanılabilir veya açılacak alt seçeneklerden biri belirlenebilir.
Continue: Bu sekme tıklanarak yeni oluşturulacak ölçülendirme stili özelliklerinin tanımlanması için devam edilir.

Previous
Next Post »