Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: 3.1.4. Ölçüye Metin Eklenmesi
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
3.1.4. Ölçüye Metin Eklenmesi Bu bölümde ölçü yazıları ayarları yapılmaktadır (Resim 3.11). Text : Bu seçenekte yazı ile ilgili deği...


Bu bölümde ölçü yazıları ayarları yapılmaktadır (Resim 3.11).
Text : Bu seçenekte yazı ile ilgili değişkenler tanımlanır.
Text Appearance (yazı görünümü) bölümünde,
Text style (yazı stili),
Text color (yazı rengi),
Text height (yazı yüksekliği),
Fraction height scale (yükseklik kısmı ölçeği),
Draw frame around text (yazı etrafını çerçeveleme)
değişkenleri belirlenir.

Resim 3.11:Ölçülendirme Yazı Menüsü

Text style
Text style seçeneğinin yanında bulunan sekmeye tıklanarak Text Style diyalog kutusu
ekrana gelir (Resim 3.12).
Bu diyalog kutusu ile Style name bölümünde önceden oluşturulan yazı stillerinden biri seçilir veya New seçeneği ile yeni bir yazı stili oluşturulabilir. Rename (yeniden isimlendirmek), Delete (silmek). Font seçeneğinde Font name (font ismi), Font Style (kalın, kalın italik, normal, italik gibi seçenekler), Height (yazı yüksekliği) Use Big Font (büyük font kullan) gibi değişkenler. Effects (efektler) seçeneğinde Upside down (alt üst), Backwards (sondan başa), Vertical (dikey), Widht Factor (kalınlık faktörü), Oblique Angle (eğiklik açısı) gibi değişkenler tanımlanır. Preview bölümünde yazı ile ilgili yapılan değişiklikler görüntülenir. Apply seçeneği ile yapılan değişiklikler uygulanır. Cancel seçeneği ile diyalog kutusundan çıkılır. Text hakkında bilgi almak için Help (yardım) komutundan yararlanılabilir.

Resim 3.12:Text Style (Yazı Stilleri)
Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top