Sercan GEZEK Sercan GEZEK Author
Title: Paralel İzdüşüm
Author: Sercan GEZEK
Rating 5 of 5 Des:
Paralel İzdüşüm Işık kaynağının sonsuzda olması, cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyüme veya küçülme göstermeden düşmesiyle elde ed...

Paralel İzdüşüm

Işık kaynağının sonsuzda olması, cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyüme
veya küçülme göstermeden düşmesiyle elde edilen izdüşümdür. Bu izdüşümde ışınlar ışık
kaynağına paraleldir. Paralel izdüşüm, eğik ve dik izdüşüm olmak üzere ikiye ayrılır:
Eğik İzdüşüm: İzdüşüm ışınlarının birbirine paralel ve izdüşüm düzlemine eğik (90°
den farklı açılarda) olarak gelmesi ile izdüşüm düzlemi üzerinde oluşan görünüşe eğik
izdüşüm denir. Bu izdüşüm, eğik perspektif görünüşlerinin çiziminde kullanılır.

Dik İzdüşüm:

 İzdüşüm ışınlarının düzleme dik gelmesi sonucu oluşan izdüşüme dik
izdüşüm denir. Bu izdüşümde izdüşüm çizgileri cismin bir yüzüne dik geldiği için, cismin o
yüzü ile izdüşümü aynı büyüklükte olur. Teknik resimde en çok kullanılan izdüşüm şeklidir.
Özellikle görünüş çıkarmada bu izdüşüm çok kullanılır.

Tepkiler:

YAZAR HAKKINDA

İlgili İçerik

Yorum Gönder

 
Top