Görünüş Çıkarma
Görünüş Çıkarma

Temel izdüşüm düzlemlerine, dik izdüşüm yöntemiyle çizilen izdüşümlere görünüş
denir. Cisimlerin, temel izdüşüm düzlemlerine görünüşlerinin çizilmesine de görünüş
çıkarma denir.
Görünüş çıkartılmadan önce cisim çok iyi incelenmelidir. Böylece cisim, en iyi ifade
edilebilecek şekilde tutularak en az görünüş sayısı ile en uygun bakış yönü belirlenir. Bazı
cisimler için bir veya iki görünüş yeterli olurken bazı cisimler için üçten fazla görünüş
gerekebilir. Parça görünüşlerinin çizilmesi ve çizilmiş görünüşlerin okunması, bu konuda bol
miktarda alıştırma yapmayı gerektirir.
Boşlukta yer kaplayan her cismin yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere üç
boyutu vardır. Eksiksiz bir anlatım için bu boyutlarla birlikte parçanın bitmiş halini gösteren
resmin de çizilmesi gerekir. Bunun için değişik yapıdaki parçalara çeşitli yönlerden
bakılarak görünüşleri çizilmeli, aynı zamanda çeşitli parça görünüşleri incelenmelidir.
Böylelikle görünüş çizimi ve görünüş okuma alışkanlığı kazanılır.
Çizilmiş görünüşler incelenirken öncelikle cisim beyinde canlandırılmalıdır. Sonra
görünüşlerin isimleri ve konumları belirlenir. Bu sırada görünüşlere bakarak cismin boyutları
24ve görünüşlerin birbirleriyle ilişkileri belirlenmeye çalışılır. Görünüşlerde delikler veya kesik
çizgiler (görünmeyen kısımlar) varsa, ifade ettikleri yerler belirlenerek inceleme tamamlanır.
Yapılan bu inceleme sonunda cismin şekli ve boyutları hakkında fikir sahibi olunmalıdır.
Previous
Next Post »